SPRAWOZDANIA ROCZNE
2018
Raport dostępny w wersji angielskiej
2017
Raport dostępny w wersji angielskiej
2016
Raport dostępny w wersji angielskiej
2015
Raport dostępny w wersji angielskiej
2014
Raport dostępny w wersji angielskiej
2013
Raport dostępny w wersji angielskiej
2012
Raport dostępny w wersji angielskiej
2011
Raport dostępny w wersji angielskiej
2010
Raport dostępny w wersji angielskiej
2009
Raport dostępny w wersji angielskiej
2008
Raport dostępny w wersji angielskiej
2007
Raport dostępny w wersji angielskiej
2006
Raport dostępny w wersji portugalskiej
2005
Raport dostępny w wersji portugalskiej