CELE
ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Tworzenie wartości
• Tworzenie wartości dla akcjonariuszy
• Zwiększenie wydajności i efektywności
• Ocena ryzyka biznesowego
Orientacja na klienta
• Priorytet dla innowacji
• Tworzenie wartości dla klienta
Zarządzanie kapitałem ludzkim
• Rozwijanie wiedzy o biznesie
• Wspieranie rozwoju poszczególnych umiejętności i kreatywności
• Promowanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym
• Wzmocnienie systemów zarządzania, które zapewniają zdrowie i bezpieczeństwo
Społeczna odpowiedzialność biznesu
• Włączanie aspektów środowiskowych i społecznych do procesu podejmowania decyzji
• Zapewnienie standardów etycznych w prowadzeniu biznesu
• Rozpoznawanie i stosowanie się do podstawowych zasad praw człowieka
• Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa i wszystkich innych, do których się dobrowolnie zobowiązano