WITAMY
Do wszystkich odwiedzających naszą stronę

Witamy na stronie BA! Wzrost znaczenia tego środka przekazu sprawił, że przygotowaliśmy stronę internetową, która ma za zadanie ułatwić kontakt z naszymi partnerami oraz z tymi, którzy chcą nas lepiej poznać.

BA udoskonaliła swój model biznesowy, inspirowany wartościami Grupy (PAKT - Pokora, Ambicja, Konsekwencja, Transparentność oraz Emocje) i opierający się na ciągłej innowacji i przedsiębiorczości wewnętrznej. Mamy nadzieję, że model ten pozwoli na kontynuację osiągania rentowności, która promuje zrównoważony rozwój biznesu i przynosi korzyści akcjonariuszom, satysfakcjonując zarazem:
  • •  naszych klientów - dzięki zróżnicowanym usługom, z zachowaniem najwyższej jakości przy użyciu najnowocześniejszej technologii;
  • •  naszych pracowników - dzięki stawianym wyzwaniom i zbiorowej ambicji, które promują osobisty rozwój;
  • •  społeczności, z którymi się integrujemy - dzięki przyczynianiu się do tworzenia lokalnego bogactwa.
Czujemy się zobowiązani do kontynuowania innowacji na wszystkich polach naszej działalności, w tym w naszym modelu biznesowym, w celu zapewnienia rozwoju naszej Grupy, sukcesu naszym klientom i najlepszych warunków pracy naszym pracownikom.