ABC DESIGN
W związku z rozwojem oczekiwań i potrzeb naszych klientów, powstawanie nowych opakowań w dzisiejszych czasach staje się koniecznością.

Konsumenci wymagają coraz większej jakości odnośnie opakowań szklanych.
Emocjonalny związek między konsumentem a marką powinien być traktowany tak, aby tworzył dodatkowe korzyści dla naszych klientów.
Opakowanie szklane może przybierać różnorodne kształty i zawierać szeroką gamę technik dekoracyjnych.
Naturalnie, jeśli mowa o produktach przeznaczonych do użytku przemysłowego, swoboda designu jest uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania klienta.

BA jest przygotowana na zaspokojenie potrzeb Klienta, od produkcji o charakterze małoseryjnym po wieloseryjne i masowe.
NOWE OPAKOWANIA
SERIE PRODUKCYJNE
UNIKATOWY DESIGN
STREFA TECHNICZNA